STAVBA SRDCE

LIDSKÉ SRDCE je dutý orgán tvořený srdeční svalovinou. Je uložený v hrudní dutině.

Srdce je rozděleno na 4 části - 2 síně a 2 komory. Síně jsou odděleny tzv. CÍPATÝMI CHLOPNĚMI. Pravá síň a komora jsou odděleny chlopní TROJCÍPOU  a levá síň a komora chlopní DVOJCÍPOU.

Chlopně zajišťují jednosměrný tok krve tak, aby se nevracela z komor zpět do síní.


Srdce pohání krevní oběh. Žene krev do TEPEN, které se dále větví a zásobují krví celé tělo. 

TEPNY vedou vždy ZE SRDCE. Aorta neboli srdečnice vede z levé komory, plicní tepna neboli plicnice z pravé komory. Na výstupu tepen ze srdce jsou tzv. POLOMĚSIČITÉ CHLOPNĚ, které zabraňují zpětnému toku krve.

ŽÍLY vedou naopak krev zpět DO SRDCE. Z plic vedou do levé síně plicní žíly a z těla do pravé síně horní a dolní dutá žíla.


Srdce pracuje v pravidelných stazích. Střídavě se srdce smršťuje a uvolňuje. Smrštění, tedy vypuzení krve do krevního oběhu, se nazývá SYSTOLA, ochabnutí srdečního svalu, kdy dochází k plnění srdce krví, se nazývá DIASTOLA.

Při smrštění síní dochází k otevření cípatých chlopní a přetékání krve do komor. Pak se cípaté chlopně uzavřou a dochází k systole komor, otevření poloměsičitých chlopní a vypuzení krve do krevního oběhu.