Řešení

1. úkol: POPIŠ ČÁSTI LEDVINY A VYLUČOVACÍ SOUSTAVY 

 1. pouzdro
 2. nefron
 3. kůra
 4. dřeň
 5. pyramida
 6. kalich
 7. kalich
 8. pánvička
 9. močovod

 1. ledvina
 2. močovod
 3. močový měchýř
 4. močová trubice


2. úkol: NAPIŠ ČÁST NÁZEV K FUNKCI

 1. Spojuje ledvinu a močový měchýř. - MOČOVOD
 2. Sbírá moč a odvádí ji do kalicha. - PYRAMIDA
 3. Chrání ledvinu před poškozením. - POUZDRO
 4. Sbírá moč před odchodem z ledviny. - PÁNVIČKA
 5. Shromažďuje moč před odchodem z těla. - MOČOVÝ MĚCHÝŘ
 6. Tvoří se zde primární moč. - KŮRA
 7. Odvádí moč z těla ven. - MOČOVÁ TRUBICE
 8. Základní orgán vylučovací soustavy. - LEDVINA
 9. Základní stavební jednotka ledviny. - NEFRON
 10. Tvoří se zde definitivní moč. - DŘEŇ

3. úkol: NAPIŠ FUNKCI K ČÁSTI

 1. POUZDRO - chrání ledvinu
 2. KŮRA - tvorba primární moči
 3. DŘEŇ - tvorba definitivní moči
 4. PYRAMIDA - sběr moči
 5. LEDVINNÁ PÁNVIČKA - shromažďování moči před odchodem z ledviny
 6. MOČOVOD - spojuje ledviny a močový měchýř
 7. MOČOVÝ MĚCHÝŘ -shromažďuje moč před odchodem z těla 
 8. MOČOVÁ TRUBICE - odvádí moč z těla
 9. LEDVINA - hlavní orgán vylučovací soustavy
 10. NEFRON - základní stavební jednotka vylučovací soustavy