Řešení

1. ÚKOL: Utvoř správné dvojice 

1G, 2Q, 3M, 4C, 5K, 6F, 7I, 8A, 9O, 10R, 11E, 12H, 13L, 14S, 15B, 16J, 17N, 18D, 19P, 20CH


2. ÚKOL: DĚDIČNOST KREVNÍCH SKUPIN - příklad

Otec: AA, matka B0.

a) Děti: AB, A0, AB, A0

b) Děti mohou mít krevní skupinu A nebo AB.

c) A - 50%, AB - 50%


3. ÚKOL: DOPLŇ TABULKU 


4. ÚKOL: ODPOVĚZ NA OTÁZKY 

  1. Co je to fagocytóza? Schopnost bílých krvinek pohlcovat cizorodé látky, bakterie, poškozené buňky atd.
  2. Co je příčinou infarktu? Ucpání nebo výrazné zúžení cévy, která vyživuje srdeční sval.
  3. Jaké funkce má oběhová soustava? (aspoň 2) Přenos dýchacích plynů, termoregulace, obranyschopnost organismu, zajištění oběhu krve ...
  4. Proč je levá stěna srdce silnější než pravá? Protože z ní odchází krev aortou do celého těla a srdce je zde vystaveno vyššímu tlaku.
  5. Kde jsou umístěny chlopně a k čemu slouží? Chlopně jsou mezi síněmi a komorami a na výstupu tepen. Zabraňují zpětnému chodu krve.
  6. Kdo je považován za objevitele krevních skupin? MUDr. Jan Janský, český psychiatr
  7. Jaké je složení krve? plazma, červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky
  8. Nakresli zjednodušeně krevní oběh včetně vyznačení chlopní, jednotlivých částí srdce, názvů cév a okysličené a odkysličené krve. viz sešit