Opakování na test

1. ÚKOL: Utvoř správné dvojice

 1. PRAVÁ SÍŇ                                          A)   Céva,která vede krev z vrchní poloviny těla 
 2.  LEVÁ SÍŇ                                            B)   Která krev vede do plic?
 3.  PRAVÁ KOMORA                               C)   Část srdce, ze které vychází aorta
 4.  LEVÁ KOMORA                                  D)   Který druh cév je nejtenčí?
 5. CHLOPNĚ                                            E)  Krevní tělísko, které přenáší dýchací plyny
 6.  PLICNICE                                            F)   Tepna, která vede odkysličenou krev
 7.  AORTA                                               G)   Část srdce, do které přichází krev z celého těla
 8.  HORNÍ DUTÁ ŽÍLA                            H)   Krevní tělísko, které zajišťuje obranyschopnost
 9.  DOLNÍ DUTÁ ŽÍLA                            CH)  Kde dochází k okysličení krve?
 10.  PLICNÍ ŽÍLY                                         I)   Největší céva v těle
 11.  ČERVENÁ KRVINKA                          J)   Který druh cév vede vždy ze srdce?
 12.  BÍLÁ KRVINKA                                   K)   Co zabraňuje zpětnému chodu krve?
 13.  KREVNÍ DESTIČKA                            L)   Krevní tělísko, které zajišťuje srážení krve.
 14.  OKYSLIČENÁ KREV                          M)   Část srdce, ze které vychází plicnice
 15.  ODKYSLIČENÁ KREV                       N)   Které cévy vedou vždy do srdce?
 16.  TEPNY                                              O)   Céva, která vede krev ze spodní poloviny těla
 17.  ŽÍLY                                                   P)   Kde dochází k odkysličení krve?
 18.  VLÁSEČNICE                                   Q)   Část srdce, do které přichází krev z plic
 19.  TĚLO                                                 R)   Cévy, které vedou okysličenou krev z plic
 20.  PLÍCE                                                S)   Která krev vede do těla?

2. ÚKOL: DĚDIČNOST KREVNÍCH SKUPIN - příklad

Otec má homozygotní skupinu A, matka má heterozygotní skupinu B. 

a) Vytvoř 4 kombinace, které mohou nastat u dětí

b) Napiš, které krevní skupiny se u těchto dětí projeví.

c) Jaká je šance (v %), že budou mít některou z krevních skupin.


3. ÚKOL: DOPLŇ TABULKU

Nápověda k počtům: 5-10 000, 150 - 300 000, 5 000 000


4. ÚKOL: ODPOVĚZ NA OTÁZKY

 1. Co je to fagocytóza?
 2. Co je příčinou infarktu?
 3. Jaké funkce má oběhová soustava? (aspoň 2)
 4. Proč je levá stěna srdce silnější než pravá?
 5. Kde jsou umístěny chlopně a k čemu slouží?
 6. Kdo je považován za objevitele krevních skupin?
 7. Jaké je složení krve?
 8. Nakresli zjednodušeně krevní oběh.