OBĚHOVÁ SOUSTAVA

OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Oběhová soustava se skládá ze srdce a cév. Cévy dále rozdělujeme na tepny, žíly a vlásečnice. Srdeční sval pracuje nepřetržitě po celý život. Má také odlišnou stavbu než všechno ostatní svalstvo v těle.

Oběhová soustava má tyto základní funkce:

  • ZAJIŠŤUJE OBĚH KRVE (v lidském těle je oběhová soustava UZAVŘENÁ)
  • PŘENÁŠÍ tzv. DÝCHACÍ PLYNY, tedy kyslík a oxid uhličitý
  • zajišťuje TERMOREGULACI (udržuje stálou teplotu těla rozšiřováním nebo zužováním cév)
  • chrání tělo před škodlivinami
  • zajišťuje OBRANYSCHOPNOST ORGANISMU