KREVNÍ OBĚH

Krevní oběh rozdělujeme na MALÝ PLICNÍ a VELKÝ TĚLNÍ.

MALÝ PLICNÍ OBĚH začíná v pravé komoře, odkud vede odkysličenou krev PLICNÍ TEPNOU neboli PLICNICÍ do plic k okysličení. V plících červené krvinky odevzdají oxid uhličitý a přijmou kyslík, který pak PLICNÍMI ŽÍLAMI vedou zpět do srdce, konkrétně do LEVÉ SÍNĚ. Zde končí malý plicní oběh a krev dále pokračuje přes chlopeň do velkého tělního oběhu.

Červeně je vyznačena okysličená krev, modře odkysličená.
Červeně je vyznačena okysličená krev, modře odkysličená.

VELKÝ TĚLNÍ OBĚH začíná v LEVÉ KOMOŘE, odkud odvádí okysličenou krev AORTOU do celého těla. Zde odevzdá kyslík a přijme oxid uhličitý. Odkysličenou krev pak přivádí HORNÍ A DOLNÍ DUTÁ ŽÍLA do PRAVÉ SÍNĚ, kde velký tělní oběh končí a pokračuje přes chlopeň opět do malého plicního oběhu.